Epistel No 71 Til Ulla I Fenstret P Fiskartorpet Middagstiden En Sommardag chords

Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[E]Ulla! min [B7]Ulla! säj [E]får jag di[B7]g bjuda

[E]Rödaste[A] Smultron i[F#7] Mjölk oc[B7]h Vin'

[E]Eller ur [B7]Sumpen en [E]sprittande [B7]Ruda,

[E]Eller från[A] Källan e[E]n V[B7]atten-te[E]rrin'

[B7]Dörrarna[E] öpnas a[B7]f vädren m[E]ed våda,

[B7]Blommor och [E]Granris[F#7] vällukt[B7] ger;

Duggande [E]Skyar de [B7]Solen be[E]båda,

[F#7] Som du [B7]ser.

Key: [Em]

[Em]Ä'ke det gudomligt, Fiskartorpet! Hvad'

Gu[B7]domligt [Em]at [B7]bes[Em]kåda!

Än de stolta Stammar som stå rad i rad,

[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!

[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!

[E7]Än den lugna Viken

Som [Am]går fram' - Åh ja!

[D7]Än på långt håll mellan diken

[G]Åkra[B7]rna!

[Em]Ä'ke det gudomligt' Dessa Ängarna'

[Am] Gu[Em]dom[B7]lig[C]a! [Am] Gu[Em]dom[B7]lig[Em]a!

Skål och god middag i Fenstret min sköna!
Hör huru klockorna hörs från Stan.
Och se hur dammet bortskymmer det gröna
Mellan Calescher och vagnar på plan.
Räck mig ur fenstret där du ser mig stanna,
Sömnig i sadeln, min Cousine,
Primo en Skorpa, Secundo en kanna
Hoglands vin.
Ä'ke det Gudomligt &c.

Nu ledes Hingsten i spiltan, min Ulla,
Gnäggande, stampande, i galopp.
Än uti stalldörn dess ögon de rulla
Stolt opp til fentret, til dig just dit opp.
Du all naturen upeldar i låga
Med dina ögons varma prål.
Klang! ner vid grinden, i varmaste råga,
Klang din skål!
Ä'ke det Gudomligt &c.

Fin.

[D] .[C] .
Used chords