Epistel 71 Ulla Min Ulla chords

Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[VERSE 1]
[E]Ulla! min [B7]Ulla! säj [E]får jag dig [B7]bjuda
[E]Rödaste [A]Smultron i [F#7]Mjölk och [B7]Vin?
[E]Eller ur [B7]Sumpen en [E]sprittande [B7]Ruda,
[E]Eller från [A]Källan en [E]Vat[B7]ten-terr[E]in?
[B7]Dörrarna [E]öpnas af [B7]vädren med [E]våda,
[B7]Blommor och [E]Granris[F#7] vällukt [B7]ger;
[E]Duggande [B7]Skyar de [E]Solen [B7]bebåda,
[F#7]Som du [B7]ser.

[INTERLUDE]
[Em]Ä'ke det gudomligt, [Em]Fiskartorpet! Vad?
[B7]Gudomligt [Em]att bes[B7]kå-å[Em]da!
[Em]Än de stolta stammar [Em]som stå rad i rad,
[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!
[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!
[E7]Än den lugna viken som går [Am]fram? - Åh ja!
[D7]Än på långt håll mellan diken, [G]åkrar[B7]na!
[Em]Ä'ke det gudomligt? [Em]Dessa Ängarna?

[Am]Gu-[Em]dom-[B7]li-[C]ga!
[Am]Gu-[Em]dom-[B7]li-[Em]ga!

[VERSE 2]
[E]Skål och god [B7]middag i [E]fenstret min [B7]sköna!
[E]Hör huru [A]klockorna [F#7]hörs från [B7]stan.
[E]Och se hur [B7]dammet bort[E]skymmer det [B7]gröna
[E]Mellan Ca[A]lescher och [E]vagnar [B7]på [E]plan.
[B7]Räck mig ur [E]fenstret där [B7]du ser mig [E]stanna,
[B7]Sömnig i [E]sadeln, [F#7]min Cou[B7]sine,
[E]Primo en [B7]skorpa, se[E]cundo en [B7]kanna
[F#7]Hoglands [B7]vin.

[INTERLUDE]
[Em]Ä'ke det gudomligt, [Em]Fiskartorpet! Vad?
[B7]Gudomligt [Em]att bes[B7]kå-å[Em]da!
[Em]Än de stolta stammar [Em]som stå rad i rad,
[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!
[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!
[E7]Än den lugna viken som går [Am]fram? - Åh ja!
[D7]Än på långt håll mellan diken, [G]åkrar[B7]na!
[Em]Ä'ke det gudomligt? [Em]Dessa Ängarna?

[Am]Gu-[Em]dom-[B7]li-[C]ga!
[Am]Gu-[Em]dom-[B7]li-[Em]ga!

[VERSE 3]
[E]Nu ledes [B7]hingsten i [E]spiltan, min [B7]Ulla,
[E]Gnäggande, [A]stampande,[F#7] i ga[B7]lopp.
[E]Än uti [B7]stalldörrn dess [E]ögon de [B7]rulla
[E]Stolt opp til [A]fentret, till [E]dig [B7]just dit [E]opp.
[B7]Du all na[E]turen ut[B7]eldar i [E]låga
[B7]Med dina [E]ögons [F#7]varma [B7]prål.
[E]Klang! ner vid [B7]grinden, i [E]varmaste [B7]råga,
[F#7]Klang din [B7]skål!

[INTERLUDE]
[Em]Ä'ke det gudomligt, [Em]Fiskartorpet! Vad?
[B7]Gudomligt [Em]att bes[B7]kå-å[Em]da!
[Em]Än de stolta stammar [Em]som stå rad i rad,
[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!
[Am]Med [Em]fris[B7]ka [Em]blad!
[E7]Än den lugna viken som går [Am]fram? - Åh ja!
[D7]Än på långt håll mellan diken, [G]åkrar[B7]na!
[Em]Ä'ke det gudomligt? [Em]Dessa Ängarna?

[OUTRO]
[Am]Gu-[Em]dom-[B7]li-[C]ga!
[Am]Gu-[Em]dom-[B7]li-[Em]ga!
Used chords