Laxnbusto chords

There are total 3 results.
[G]Més que la meva sa[C]ng, m[D]és que tot l'or d'un [G]banc, [G]més que saber cri[C]dar, més que poder plo[D]rar. Tu ets molt més import[G]ant. [G]Més que poder som[C]iar, [D]més que saber obl[G]idar. [G]No canviaria r[C]es per poder despert[D]ar i que m'estiguis mir[G]ant. [Em]No, no, no...
[G]Que boig el món, que no [C]té cap sentit i em f[D]a pensar: "no sé qu[G]è hi faig aquí. [Em]Que boig el món, que [F]no el puc entendre mai. Ja pot[B]s lluitar amb constància, que un dia et [Em]fot un cop amb [D]tanta força que e[C]t deixa sol [Am]en el princ[D]ipi del cam[Em]í....
[Am]Si te'n vas[Dm] , fes-ho per que ja ho tens c[G]lar. Sense por, ni ren[C]cor. Sense dubtes ni do[F]lor, sense trampa ni tr[Dm]aició. Fés-ho perquè [E]tens algú millor. [Am]No sé com explicarte per què [Dm]no sé què va aturar-me per?[G] ?² sé que et pot passar a [C]tu allò q creies...