Hambog Ng Sagpro Krew chords

There are total 2 results.
[INTRO] [F#m] Ha[D]mbog ng Sagpro Krew [F#m] Un[D]a sa lahat [A]Gu[E]sto kong magpaalam [F#] Lalong l[D]alo ma sa iyo dahil san ako mag p[A]unta [E] [F#]Lagi mong hawak ang puso ko [D] [A] [E] [F#m] [D] [A] [E] [VERSE 1] [F#m]Hindi ko ginusto ang ilayo ako s[D]ayo mahal [A]Ngunit ito ang ...
[INTRO] [E] [A] [D] [CHORUS] [A]Unang araw palang m[E]inahal na kita [F#m]Bakit ba gan[D]ito ang aking nadama [A]Di man kita lubu[E]san pang kilala [F#m]Eh ano naman [D]basta mahal kita [VERSE 1] [A]Unang araw sa school ako'y nasa eskwelahan [E]Uniporme ay cool baka may maeksenahan [F#]Syempre...