Bita And The Botflies chords

There is total 1 result.
[INTRO] [Dm7] [A7] (3X) [VERSE] [Dm7] Halika [A7]na [Dm7] Pirmahan ang kon[A7]trata [Dm7] Isukong sar[A7]ili, wag nang babalik [Dm7] Sisikat k[A7]a iha [REFRAIN] [Gm] Sa iyong ganda[A7] sila’y mapapasamba [Gm] Sa iyong kinis[A7] sila’y manginginig[Gm] [A7] [CHORUS] S[Dm7]ayaw nene,...