Sisikat Ka Iha chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[INTRO]
[Dm7] [A7] (3X)

[VERSE]
[Dm7] Halika [A7]na
[Dm7] Pirmahan ang kon[A7]trata
[Dm7] Isukong sar[A7]ili, wag nang babalik
[Dm7] Sisikat k[A7]a iha

[REFRAIN]
[Gm] Sa iyong ganda[A7] sila’y mapapasamba
[Gm] Sa iyong kinis[A7] sila’y manginginig[Gm] [A7]

[CHORUS]
S[Dm7]ayaw nene, sa[A7]yaw nene
Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
Hangg[Gm]ang mawa[Am]la ang iy[C]ong k[Dm7]aba

S[Dm7]ayaw nene, sa[A7]yaw nene
Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
Hangg[Gm]ang mala[Am]sing sa k[C]anilang [Dm7]hiyaw

[INTERLUDE]
[Dm7] [A7] (3X)

[VERSE]
[Dm7] Halika [A7]na
[Dm7] Maraming nakap[A7]ila
[Dm7] Sundin mo l[A7]ang anong gusto nila
[Dm7] Bumebenta [A7]ka iha

[REFRAIN]
[Gm] Sa iyong haplo[A7]s sila'y mapapasaya
[Gm] Mga malulungko[A7]t at nag-iisa [Gm] [A7]

[CHORUS]
S[Dm7]ayaw nene, sa[A7]yaw nene
Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
Hangg[Gm]ang mala[Am]sing sa k[C]anilang [Dm7]hiyaw

S[Dm7]ayaw nene, sa[A7]yaw nene
Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
Hangg[Gm]ang mawa[Am]la ang iy[C]ong kaba[Dm7]

[INTERLUDE]
[Dm7] [A7] (3X)

[BRIDGE]
Sam[Dm7]antalahin mo na habang [A7]bata ka pa
[Gm]Kung kulubo[Am]t na, wal[Gm]a na kam[Am]ing pa[C]ki s[Dm7]ayo

Sa[Dm7]mantalahin mo na habang[A7] bata ka pa
[Gm]Kung kulubo[Am]t na, wal[Gm]a ka nan[Am]g says[C]ay d[Dm7]ito

Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
Wa[Gm]la na ka[Am]ming pak[C]i sa'yo [Dm7]

Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
Wa[Gm]la ka na[Am]ng saysa[C]y dito [Dm7]

[INTERLUDE]
[Dm7] [A7] (2X)

[CHORUS]
S[Dm7]ayaw nene, sa[A7]yaw nene
Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
May [Gm]papal[Am]it ka[C]mi sa'[Dm7]yo

S[Dm7]ayaw nene, sa[A7]yaw nene
Sa[Gm]yaw, sa[Am]yaw
May [Gm]bago n[Am]ang pabo[C]rit[Dm7]o

[OUTRO]
[Dm7] [Gm] (8x)
[Dm7]
Used chords