Salome chords

Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[INTRO]
[D] [Em] F#madd11 [G] [F#m] [B7] [Em] [A7] [D] [A13]-

[VERSE]
[D] [A] [D] [D] [Em] F#madd11
Si Salome'y a-go-go dancer sa Mabini
Pabo[G]rito ng mar[D7]aming lala[G]ki
Ang [A7]bawat i[F#7]sa'y haha[Bm]nga sa ka[G]nya
Pagsay[D]aw nitong [A7]si Salo[D]me [A13] -


[D] [A] [D] [D] [Em] F#madd11
Nang hubarin ang costume na bikini
Tuma[G]himik ang m[D7]ga nakangi[G]si
Sa s[A7]obrang ga[F#7]lak, mayrong [Bm]na-heart at[G]tack
D-O-[D]M, namat[A7]ay sa sar[D]ap [D7]

[CHORUS]
Salo[G]me, Salo[F#m]me [B7]
Ma[Em]raming hi[A7]bang na la[D]laki [D7]
Salo[G]me [F#m] [B7]
[Em]Dahil sa '[A7]yo, Salo[D]me

[D] [Em] F#madd11 [G] [F#m] [B7] [Em] [A7] [D] [A13]-

[VERSE]
[D] [A] [D] [D] [Em] F#madd11
Maraming tsismis ang mga kapitbahay
Marumi r[G]aw ang kany[D7]ang hanapbuh[G]ay
Ta[A7]himik lang s[F#7]iya, na[Bm]sanay na si[G]yang
Magtak[D]ip ng kany[A7]ang tai[D]nga[D7]

[CHORUS]
Salo[G]me, Salo[F#m]me [B7]
Ma[Em]rami sil[A7]ang sina[D]sabi [D7]
Salo[G]me [F#m] [B7]
[Em]Tungkol sa '[A7]yo, Salo[D]me

[D] [Em] F#madd11 [G] [F#m] [B7] [Em] [A7] [D] [A13]-

[D] [A] [D] [Em] F#madd11 [G] [D7] [G] [A7] [F#7] [Bm] [G] [D] [A7] [D] [D7]

[CHORUS]
Salo[G]me, Salo[F#m]me [B7]
Ik[Em]aw ay ik[A7]aw, Salo[D]me [D7]
Salo[G]me [F#m] [B7]
An[Em]o ang sa[A7]nhi, a[F#7]no ang dahil[Bm]an
[G]Bakit nag[D]sasayaw [A]ka Salo[F#7]me?
[G]Hanggang kail[A]an, Salo[D]me?

[D] [Em] F#madd11 [G] [F#m] [B7] [Em] [A7] [D]
Used chords
More songs of Banyuhay Ni Heber Bartolome artist