En S'estiu chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Antonia Font
Intro (x4) Mi, Si' La' Sol# Fa#

[E] Si' La'
Aquí damunt m'engronsen ses ones,
[G#]sa barc[F#]a va on[E] vol,
Si' La'
es penyasegat de pedra roja
m'a[G#]dmira i[F#] me f[C#m]a por,
he vengut a pescar la [F#]mar
però he enr[A]ocat
[B] Si' La' [G#] [F] [E]
i sense voler he pescat sa Terra.

Si' La'
Es sol d'agost m'esclafa sa cara
i [G#]jo so[F#]mric al[E] vent
Si' La'
que me refresca adesiara,
no [G#]puc esta[F#]r més [C#m]content,
just devora Tramun[F#]tana
esti[A]rat damunt sa[B] barca,
Si' La' [G#] [F#] [E]
què som de dolent!

Si' La'
Com si res passen ses hores,
en[G#]cenc un[F#] ciga[E]rret.
Si' La'
Res d'aquest món no m'importa,
jo no[G#]més vu[F#]ll ser un [C#m]trosset
de natura en minia[F#]tura,
me fon[A]dré davall s[B]es ones
Si' La' [G#] [F#] [E]
com un glop d'aiguardent.

Si' La'
I és que estic de puta mare
d'e[G#]nçà que[F#] és e[E]n s'estiu,
Si' La'
gairebé no recordava
el que [G#]és [F#]viure t[E]ranquil.

Si' La'
I és que estic de puta mare
i [G#]jo me[F#] vull [E]morir
Si' La'
allargat damunt sa barca
amb [G#]un t[F#]assó[C#m] de [F#]vi.[A] [B]

Si' La' [Sol#] [Fa#] [Mi]

Aquí damunt m'engronsen ses ones,
crec que m'he adormit,
el volantí tremola a estones.
Això és un paradís
de silenci que m'envolta,
botaré per damunt ses ones
com ho fan els dofins.

Faré que tota sa meva vida
sigui un viatge com aquest,
en de dia trec sa barca,
en sa nit arròs de peix.
No puc demanar res més,
he resolt tots els problemes
dient tanmateix.

I és que estic de puta mare
d'ençà que és en s'estiu,
gairebé no recordava
el que és viure tranquil.

I és que estic de puta mare
i jo me vull morir
allargat damunt sa barca
amb un tassó de vi.

I és que estic de puta mare
d'ençà que és en s'estiu,
gairebé no recordava
el que és viure tranquil.

I és que estic de puta mare
i jo me vull morir
allargat damunt sa barca
amb un tassó de vi.
[C#m] [F#] [A] [B] Si' La' [G#] [F#] [E]
Used chords
More songs of Antonia Font artist