Elden Inuti chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[VERSE]
I v[E]årt hjärta finns [A]ett lag som bär [B]oss framåt va[E]rje dag
och för s[E]vartvitt gör vi a[A]llt även o[B]m det blåser k[E]allt
ni är la[E]get i vårt l[A]iv en eld som [B]brinner [E]inuti
och til[E]lsammans ska vi t[A]ro och bära f[B]ram vårt ö[E]rebro

[CHORUS]
Jag stog en k[C#m]väll på stadens t[A]org mitt hjärta f[B]ylldes utav s[E]org
tills det s[E]log mig att ett l[A]ag skulle f[B]ylla upp min d[E]ag
vi går mot s[C#m]eger varje g[A]ång det finns en g[B]lädje i vår s[E]ång
för på v[E]allen är vi bä[A]st ös[B]k vi vinner m[E]est

[VERSE]
Oh i sta[E]den hörs en så[A]ng den ekar [B]hela natten l[E]ång
om ett l[E]ag vi älskar s[A]å våran stol[B]thet ÖS[E]K
vi ska s[C#m]egra vi ska u[A]pp vi vandrar f[B]ramåt med vår [E]trupp
och även om [E]vi har det s[A]vårt så tar vi seger[B]n den är v[E]år

[CHORUS]
Jag stog en [C#m]kväll på sta[A]dens torg mitt hjä[B]rta fylldes u[E]tav sorg
tills det s[E]log mig att ett l[A]ag skulle f[B]ylla upp min d[E]ag
vi går mot s[C#m]eger varje g[A]ång det finns en g[B]lädje i vår s[E]ång
för på v[E]allen är vi bä[A]st ÖS[B]K vi vinner m[E]est

[OUTRO]
G[E]ammla f[A]ina Ö[B]rebr[E]o [E]
G[E]ammla f[A]ina Ö[B]ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ[E]SK
Used chords