Co Nadělám chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Devítka
Na první [E]pohled špinavý oblázky,
na omak [F#m]šťastný a neobratný,
nemám rád [A]zimu a pitomý [B]otázky,
na první [E]pohled neobratný [F#m]oblázky,
co nadě[A]lám.

To bylo jaro a dešťový provázky
vedly nás k sobě a neobratný,
zdál se být konec, jenže pitomý otázky,
na první pohled neobratný oblázky,
co nadělám.

[REF]
Tak co nadě[E]lám, když mě chceš [E7]jinýho než [A]jsem,
tak co nadě[E]lám, když už se [E7]stejně nesej[A]dem,
už není [F#m]místo pro náš hřích,
už nejsme [A]párek upřím[B]ných,
tak co nadě[A]lám.

Není to konec jen neštasný začátek,
chybama učíme se všichni i já,
není to konec, jen podzimní odvárek,
není to konec, jen zkazil jsi začátek,
tak co nadělám.

[REF]
Tak co nadělám...
Used chords