Musikatha chords

There are total 52 results.
Oh Kay[D] Saya at K[E]ay Ganda Tayong[C#m] lahat ay[F#m] sama-sama Uma[Bm]awit nagp[E]upuri Sumas[A]ayaw at [A7]kumakanta Oh Kay[D] Saya at [E]Kay Ganda Tayong[C#m] lahat ay [F#m]sama-sama Umaawi[Bm]t nagp[E]upuri Sumasa[A]mba Ipal[D]akpak ang iy[E]ong kamay It[C#m]aas at iwagay[F#m]way...
[INTRO] [G] [Em] [C] [Am] [C] [D] [VERSE 1] [G]O Panginoon, [Em]pinupuri Kita [C]Ako’y nariri[Am]to upang s[C]ambahi[D]n Ka [G]Magpakailanman, [Em]Itataas Kita [C]Sa aking [Am]buhay [D]Ikaw ang Dio[G]s [D] [VERSE 1] [G]O Panginoon, [Em]pinupuri Kita [C]Ako’y nariri[Am]to upang s[C]ambahi[D]n...
Intro: [F] -[Dm] -[Bb] -[Gm] -[Bb/C] -[Bb/C] -[C] [F]O Panginoon, pi[Dm]nupuri Kita [Bb] [Gm] [Bb/C] -[C] -[Bb/C] -[C] Ako'y naririto upang sambahin Ka [F]Magpakailanman, I[Dm]tataas Kita [Bb]Sa aking bu[Gm]hay Ik[C]aw ang [F]Dios [CHORUS] Ako'y nilikh[C]a, sadyang [Bb/F]para Sa'[F]yo ...
[Intro] [F] [C] [Dm] [Bb] [CHORUS] [F] 'Di ko l[C]ilimutin na [Dm]laging alalaha[Bb]nin P[F]ag-asa at kaligta[C]sang sa 'yo ay natamo [Dm] - [C] - [Bb] [F] Handog pasasalama[C]t ko'y alay [Dm] Pati[Bb] ang buhay ko sa 'y[F]o [Gm]'Yan ang pangako ko [Bb] [VERSE] ...
[VERSE 1] Tatakbo[E] ngunit ‘di maha[A]hapo Lal[B]akad at ‘di mapapag[E]od Maghih[A]intay [B]nang may[G#m] tagumpa[C#m]y Pagkat pag-asa [F#m]ko ay nasa ‘y[B]o [CHORUS] Tulad ng agila[C#m]’y paii[C#]lanlang Nang may[F#m] paniba[B]gong sigla [E] Ako ay agi[C#m]lang paiila[C#]nlang Nang...
[Intro] D/// //// //// //// D/// //// [G/B] [F#m/A] [G] [A] [D] [G/D] [D] [G/D] [D] [G/D] [G/B]-[F#m/A] [E/G#]-[G] [CHORUS] [D] Pista ng 'yon[G/D]g kabutihan [D] Pista ng 'yon[G/D]g katapatan [D] Pinagdiriw[G/D]ang namin Nag-iis[G/B]ang Diyo[F#m/A]s Aming manun[G]ubos, ...
[VERSE 1] N[D]agmula sa’[G/D]yo ang buhay k[D]ong ito Ngay[D]on sa palad[G/D] mo ito ang [Am]alay k[D/F#]o Tanging da[GM7]langin at siyang h[F#m7]angar[Bm7]in Nawa’y t[Em]anggapin ito[G/A]ng paghaha[D]in [VERSE 2] Sa [D]aking pagsu[G/D]nod sa landas m[D]ong laan Lah[D]at ay ii[G/D]wan ikaw ang...
May galak, ma[D]y saya, may[G] tuwa [F#m] Sa piling ng Diyos[G] Sapagkat h[D]irap ng pu[G]so ay nagla[Em]laho [A] May awit,[D] may sayaw, [G]at papuri [F#m] Para sa Diy[G]os [D] [G] [Em] [A][A] break Na hatid ng pusong pinagpala Niyang lubos ...
[VERSE 1] O [D]Diyos Sa’yong [G]lahat ng pa[A]gsamba’t [D]luwalhati Maging ang p[A]inakamainam kong [Bm]awit [A]Ay aaw[G]itin S[A]a’yo [VERSE 2] O [D]Diyos Ang aking [G]isipan ay[A] pagharia[D]n mo At sa ‘k[A]ing puso ay hind[Bm]i na maglaho [A]Tanging [G]pag-ibi[A]g sa’yo [CHORUS] Ano...
Intro: [C] [Dm7] [Fm7] [Dm7] [Bbm7] [F/Eb] [Dm7] [G] [C] [Dm7] [Fm7] [A2] [F/A] [G] [VERSE 1] I[C]kaw ay ma[Dm7]buti ba[C/E]wat sandali Sa [Am7]habangbuh[D/F#]ay ay ma[Gsus4]nanatil[G]i [VERSE 2] Hin[C]di mapa[Dm7]pawi o [C/E]maikukubli Ma[Am7]ging sa dil[D/F#]im ...