Ampas Kalapa chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Manado
kita buk[C]ang ampas kalapa
ngana ramas ngana buang
ta sisa santang kong na mo beking mi[G]nya….
kita ini na da tanya kita ini na da kaweng
jang bagitu
jang na mo ba tai mi[C]nya….

serta s[C]o abis itu manis
ngana bilang faya kondios
na kira kita na pe… tampa ba sing[G]gah….
bukang main na pe hati
bukang gapang na pe rupa
baba diang nintau seng dai mo la[C]ri…

[REFF***]
[C]ngana kira kita am[G]pas kalapa
na ramas na bu[C]ang
ta sisa santang kong na m[G]o bekeng minya..
mema[F]ng ngana so banya… tai mi[C]nya….
kita in[C]i ngana da pi[G]lih sandiri
bukang tampa ba co[C]lo…
deng bukang tampa bat[G]era cinta palsu
jangan[F] ngana mo se an[G]fal tu cint[C]a…….

Uploaded By ReXY
Used chords