Louis Jacoby chords

There is total 1 result.
K[A]an du føle[Hm] deg litt[E7] gammal, f[A]øle deg litt gammal [E7]at ikke alt er akk[A]urat som før Kan du føle deg[Hm] litt gam[E7]mal, føle deg l[A]itt gaaammal Du [E7]merker det i sm[E7]åting som du gjør. Nå er det grillsesong med mais og koteletter. og du tygger og du veit hva du vil...