Bisayan Christian Artist chords

There is total 1 result.
[INTRO] [D] [D] [G] [A] [VERSE] [D]Pagasawan ka ikaw o Ginoo [Bm]Sayaw sa akong paghigugma kanimo [G]Sayaw sa kadaugan Sayaw sa kagawas[D]an [A]Sayaw sa akong tribu [G] alang kan[D]imo [G] [A] [CHORUS] Da[D]laygon ka O Diyos S[Bm]imbahan ka Hesus T[G]anang tribu maga-dayeg ...