Sedih Aku Pedih chords

Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Kulit
[Dm] [C] [G] [Am]
[Dm] [G]
[C] [Fm]

[C]

Ku tingga[C]lkan dirimu kekasihk[G]u
Ku tingga[C]lkan semua yang telah be[G]rlalu
Lant[D]aran ha[G]ti di [C]kawal n[Am]afsu
Dirimu tertind[G]as
Dalam kekejamanku
Dalam keegoaanku
Kau tersi[C]ksa

Segun[C]ung penyesalan di b[G]ahuku
Selua[C]s lautan dosaku kepa[G]damu
Di[D]a yang ku [G]puja han[C]ya berp[Am]ura
Ku diperalat[G]kan
Dia memandang dunia
Dia memandang harta dan ru[C]pa

Berdosa ku k[Am]asih [A]
Mengha[C]ncurkan h[Dm]atimu
Ku tah[G]u kau meri[C]ntih
Un[Bm]tun[Am]g n[C]asib[D]mu keran[G]aku

(korus)

[C]Sedih[G] aku pedi[Am]h
Men[C]genangkan diri[D]mu
Nam[G]un apakan daya[C]
Sem[Am]ua terj[Dm]adi ta[D]k kembal[G]i

Ku p[Dm]inta kasih ak[G]u pinta sayang [C]
Haru[Am]m mekar menerangi jiw[C]a
Namu[Dm]n tak mampu ku campak[G]kan
rin[C]du ini [Am]

Keranaku[Dm] tahu salahku [G]
Keranaku[C] sedar dosaku
Kepadamu[Dm] ku mohon maaf [G]
Sayangku [C]
Used chords