Sant Ar Livet chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Sån't e[D]' livet,[G] sån't e' livet.
Så myck[D]en falsk[A7]het bor det här.
Den man [D]förlora[G]r vinner en annan,
så hål[D]l i vän[A7]nen som [D]du har kär!

Han kom [D]om våre[G]n som en vårvind,
min kär[D]lek fick[A7] han å allt han tog.
Men så [D]kom hös[G]ten å all den kärlek
han svor[D] var evi[A7]g den ba[D]ra dog

Sån't e[D]' livet,[G] sån't e' livet.
Så myck[D]en falsk[A7]het bor det här.
Den man [D]förlora[G]r vinner en annan,
så hål[D]l i vän[A7]nen som [D]du har kär!

Han fick[D] en anna[G]n, jag har sett dom,
han verk[D]ar lyckl[A7]ig, å' hon e' ung.
Det jag [D]har lär[G]t mej e' just detta:
När hj?[D] ?rtat sv[A7]ider, sj[D]ung blott sjung!

Sån't e[D]' livet,[G] sån't e' livet.
Så myck[D]en falsk[A7]het bor det här.
Den man [D]förlora[G]r vinner en annan,
så hål[D]l i vän[A7]nen som [D]du har kär!
Used chords
More songs of Anita Lindblom artist
Most viewed this week