Salamat chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Down
Intro : tag isang bagsak lang sa chords. [D] [G] [Bm] [A]

[D]Salamat[G] , tayo'y magk[Bm]asamang muli[A]
[D]Salamat at[G] may gabing nakalaan[Bm] sa kaunting [A]kasiyahan

[D]Salamat [G]at tayo'y [Bm]nagkasamang[A] muli
[D]Salamat at[G] sa pagpawi ng [Bm]uhaw ay may dara[A]ting na araw

[CHORUS]
[G]Kay tamis ng[A] ating samahan sa[D] lungkot at kal[G]igayahan
[G]Tunay na kai[A]bigan, kasa[D]mang maaa[G]sahan
[G]Salamat at[A] tayo'y may[D] pinagsam[G]ahan
[G]Salamat, [A]tunay kon[D]g kaibiga[G]n

Woh

[CHORUS]
[G]Kay tamis ng ating[A] samahan sa lungk[D]ot at kaligay[G]ahan (kaligayahan)
[G]Tunay na ka[A]ibigan, kasam[D]ang maaas[G]ahan
[G]Salamat (salama[A]t) at tayo'y [D]may pinagsam[G]ahan
[G]Salamat, t[A]unay kong[D] kaibigan[G]

[G]Salamat (salamat[A]) at tayo'y [D]may pinagsa[G]mahan
[G]Salamat, kai[A]bigang walan[D]g kapantay[G]

[G]Salamat sa[A] 'yo, kaibig[D]an ko [G]
[G]Salamat sa[A] 'yo, salama[D]t sa 'yo[G]
Used chords
Most viewed this week