Sabi Niya chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[VERSE 1]
N.C
(Sabi niya)
[C]Itanong mo pa sa mga t[G]ala
[Am]Kung ikaw ba'y d[F]apat ialintana
[C]Sa iyo'y sa[G]sabihin nila
[Am]Ika'y walang dap[F]at ika-bahala

[CHORUS]
Araw-ar[C]aw kitang lilig[G]awan
Kahit ak[Am]o'y iyong sinagot [F]na
Araw-ara[C]w kitang mamim[G]iss
Kahit ga[Am]bi-gabi mo pa ako i-k[F]iss

[VERSE 2]
N.C.
(Tapos sabi niya)
[C]Alam kong ika'[G]y nasaktan na
[Am]Kaya ika'y takot[F] ng umibig pa
[C]Ngunit subalit, pang[G]ako sinta
[Am]Ako'y ibahin m[F]o sa kanila

[CHORUS]
Araw-ar[C]aw kitang lilig[G]awan
Kahit ak[Am]o'y iyong sinagot n[F]a
Araw-ara[C]w kitang mamim[G]iss
Kahit ga[Am]bi-gabi mo pa ako i-k[F]iss

[BRIDGE]
P[C]ero tanga lang ang nan[G]iniwala
[Am]Na nagsasalita [F]ang mga tala
A[C]lam mo ang pinagd[G]aanan ko
Pero di k[Am]a naawa
Bakit di ka na[F]awa

[CHORUS]
N.C
Dahil
Araw-ar[Am]aw mo 'kong pin[F]aluha
Makalipas nang p[C]anahon ng ika'y sinagot n[G]a
Araw-ar[Am]aw ko ngayong tini[F]tiis
Mga gab[Am]ing aking ika'y namim[G]iss [A]

[CHORUS]
Araw-ar[D]aw mo 'kong pinal[A]uha
Makalipas nang p[Bm]anahon ng ika'y sinagot n[G]a
Araw-ar[D]aw ko ngayong tin[A]itiis
Mga ga[Bm]bing aking ika'y namim[G]iss

[CHORUS]
Araw-ar[D]aw mo 'kong pinal[A]uha
Makalipas nang p[Bm]anahon ng ika'y sinagot n[G]a
Araw-ar[D]aw ko ngayong tin[A]itiis
Mga ga[Bm]bing aking ika'y namim[G]iss

[CHORUS]
Araw-ar[D]aw mo 'kong pinal[A]uha
Makalipas nang p[Bm]anahon ng ika'y sinagot n[G]a
Araw-ar[D]aw ko ngayong tin[A]itiis
Mga ga[Bm]bing aking ika'y namim[G]iss
Used chords