Sabdhane Rasta Perio chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Cactus
[VERSE 1]

[G]Krondoshi [Em]Dure Shore [Bm]Amar Akash[D]ghor
[G]Durer [Em]Shohore [Bm]Dhushor Dhulo[D]jhor
[G]Takiye S[Em]hunyotay [Bm]Porena [F#m]Polok
[G]Oboshonno [Em]Bikel [Bm]Bishaad [D]Balok
[Em]Obujh [Bm]Opekkhay [Em]Amio [G]

[CHORUS]

[D]Bhir Boro Bhir [G]Ekhane [Em]Amake Khuje [D]Nio
[D]Bhir Boro Bhir [G]Sabdhane [Em]Rasta [D]Perio

[VERSE 2]

[G]Jolronge [Em]Aka [Bm]Icche C[D]hobi
[G]Meghe Meghe [Em]Aki Buki [Bm]Udashi [D]Kobi
[G]Tomar [Em]Asar Pothe [Bm]Notojanu [D]Ghashful
[G]Bheshe Jabe [Em]Bole [Bm]Nodira [D]Byakul
[Em]Jaabo [Bm]Bheshe [Em]Amio [G]

[CHORUS]

[D]Bhir Boro Bhir [G]Ekhane [Em]Amake Khuje [D]Nio
[D]Bhir Boro Bhir [G]Sabdhane [Em]Rasta [D]Perio

[D]Oh [G]ho [Em]Ho [D]oo
[D]Oh [G]ho [Em]Hoo [D]Oo
[D]Oh [G]ho [Em]ho [D]oo
[D]Oh [G]ho [F#m]uo h[Bm]uh [D]huh
Used chords