Sa Isip chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Intro: (plucking w/harmonics)
[E] - [D] - [C] x2

Verse: (plucking w/ harmonics)
[E] Isa k[D]ang bulakl[C]ak
[E] Nababa[D]lot ng mar[C]aming tinik
[E] Na pilit k[D]ong abu[C]tin
[E] Ngunit sing t[D]ayog mo a[C]ng bituin

Chorus: (distortion)
[G] O, Kay sa[D]rap mahalika[E]n
Ang tam[C]is ng iyong labi
[G] O, Kay sa[D]rap na mahag[E]kan
Ang Init [C]ng iyong katawan

Interlude: [E] - [D] - [C] x2

Verse 2: (plucking w/ harmonics)
[E] Nagmumuk[D]a na nga[C]ng tanga
[E] Gusto ay la[D]gi kang na[C]kikita
[E] Naghihin[D]tay, Nag-[C]aabang
[E] Nandito't [D]umaasa [C]na lang
(umaasa na lang)

Chorus: (distortion)
[G] O, Kay sa[D]rap mahalika[E]n
Ang tam[C]is ng iyong labi
[G] O, Kay sa[D]rap na mahag[E]kan
Ang Init [C]ng iyong katawan

Adlib: [E] - [D] - [C] x2

Bridge: (distortion)
[E] Ikaw l[D]ang ang ak[C]ing panaginip, hwooh...
[E] Ikaw l[D]ang ang la[C]ging nasa isip

Chorus: (distortion)
[G] O, Kay sa[D]rap mahalika[E]n
Ang tam[C]is ng iyong labi
[G] O, Kay sa[D]rap na mahag[E]kan
Ang Init [C]ng iyong katawan

Chorus 2: (distortion)
[G] Ikaw [D]ang aking panagi[E]nip
Naglala[C]ro sa aking isip
[G] Sa Tuwing I[D]ka'y mahahagk[E]an
Ako'y nasa[C]saktan

Outro: (plucking w/harmonics)
[E] - [D] - [C]
[E] ...
Used chords
Most viewed this week