Sa Aking Tabi chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Capo 3

[INTRO]

[G] [D/F#] [Em] [C9] x2

[VERSE]

Hindi ma[G]isip
Ba't iba na'ng [D/F#]ihip
Ng [Em]hangin sa atin
Hanggang kail[C9]an ka ba mananah[G]imik?
Ni wala ka man lang sasa[D/F#]bihin?
At k[Em]ahit lumapit sa iyo'y wa[C9]la pa rin [Em]

[REFRAIN]

Huwag k[D]ang tumakb[C9]o palayo [Em]
Maghihint[D]ay lang a[C9]ko sayo[D]

[CHORUS]

Tayo n[C9]ang magkita mul[Bm]i
Kahit sanda[Am]li
Nais lang madam[G]a ang iy[D/F#]ong lab[C9]i
At ang iyong y[Bm]akap
Bawat saglit ay h[G]an[D/F#]ap ka[Em]
W[Am]ag ka na kayang uma[Bm]lis dito [C9] [D]
Sa aking tabi[G] [D/F#] [Em] [C9]

[VERSE]

Hindi map[G]ilit
Ang pait ng [D/F#]awit
Sa b[Em]awat pagpikit
Tuluyan [C9]ka na di mananat[G]ili
Ni wala ka man lang aa[D/F#]minin
At k[Em]ahit humiling sa iyo'y wa[C9]la pa rin [Em]

[REFRAIN]

Huwag k[D]ang tumakb[C9]o palayo [Em]
Maghihint[D]ay lang a[C9]ko sayo[D]

[CHORUS]

Tayo n[C9]ang magkita mul[Bm]i
Kahit sanda[Am]li
Nais lang madam[G]a ang iy[D/F#]ong lab[C9]i
At ang iyong y[Bm]akap
Bawat saglit ay h[G]an[D/F#]ap ka[Em]
W[Am]ag ka na kayang uma[Bm]lis dito [C9]
[D]Sa aking tabi

(Repeat Chorus except the last two lines)
W[Am]ag ka na kayang umal[Bm]is dito
([Am]Wag ka na kayang umal[Bm]is dito)
[Am]Wag na wag ka nang aal[Bm]is dito[C9]
[D] [C9] [Bm] x8
Sa aking tabi
Used chords