S Som Quang chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[D]Det här är[A] en historia o[G]m en grabb som h[D]eter quang
han er [G]7 år, bor i[D] Thailand och han[E]s arbetsdag ä[A]r lång
Han går [G]tidigt upp på[D] morgonen komme[E]r väldigt sen[A]t i säng
För[G] Quangs familj ä[D]r fattig och behö[A]ver varje p[D]eng

[D]Var morgon klockan k[A]vart i fem f?[G] ?r quang så en[D]sam gå
Genom t[G]aggbuskar och[D] tistlar till en[E] båt på floden[A] blå
Oc[G]h Quang han h[D]oppar i varenda dag [E]i ur och skur[A]
Fö[G]r han dyker efter[D] pärlor me[A]n har sällan n?[D] ?gon tur

[CHORUS]
Så hu[G]r fasen kan du t[D]ro att jag h[A]ar lust att[D] höra på ditt gnäll
Att du[G] inte vill ha spena[D]t och inte får gå[E] ut ikväll [A]
Du har [G]Big mac och ninte[D]ndo du kan sä[G]ga ja och nej[D]
Och det f[G]inns tusen barn [D]i världen som gä[A]rna byter det[D] med dig
/Chorus

[D]Quang är inte s[A]tor men han är ?[G] ?ldst av sysk[D]onen
så[G] han får allti[D]d laga midd[E]ag när han [A]kommer hem igen

Där[G] finns munnar n[D]oga mätta det som[E] finns gå[A]r genast åt
Så[G] Quang har kö[D]pt en tubb med limm [A]som dem snif[D]far efeteråt

Nä[D]r Quang har la[A]gt dem små i s?[G] ?ng är han s[D]jälv så trött och matt
Men [G]han måste in ti[D]ll stan igen fa[E]sst än det har[A] blivit natt
För[G] han har ett kärle[D]ks möte innan h[E]an kan få gå he[A]m
Med [G]sin pojkvän H[D]airishultche som[A] nyss har f[D]yllt 45

[CHORUS]
Så [G]hur fasen kan [D]du tro att du ha[A]r fått ett dålig[D]t liv
Er [G]du smart försök o[D]ch se det i [E]ett större pe[A]rspektiv
[G]Ta och tänk p?[D] ? andra än dig själ[G]v och ta lärdom av [D]min sång
[G]Kom ihåg du ha[D]r det bra om du inte har de[A]t så som q[D]uang
/Chorus

Kom i[G]håg du har de[D]t bra om du inte har de[A]t så som q[D]uang
Used chords
Most viewed this week