S Kým Spím chords

Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Cmaro
[C]s kým spím tomu [F]neverím,
[C]tomu neve[G]rím
[C]s kým sním tomu [F]uverím
[C]že mu [G]neve[C]rím

a [C]všetko [E]čo som s [F]tebou [C]mal
[C]to bol [G]pre mňa [C]raj
[C]tak si [E]so mnou [F]zaspie[C]vaj
[C]túto pieseň [G]novú [C]hraj..

s kým spím tomu neverím,
tomu neverím
s kým spím tomu uverím
že mu neverím

a všetko čo som s tebou mal
to bol pre mňa raj
tak si so mnou ešte hraj
a takto zaspievaj:

®: [C]jovovovi jovovovi [F]vorió
[C]jovovori jovovori[G]rió
[C]jovovovi jovovovi [F]vorió
[C]jovovori [G]jovovo[C]ririó

s kým spím tomu neverím,
tomu neverím
s kým spím tomu uverím
že mu neverím

a všetko čo som do teba bral
to bol pre mňa raj
tak sa so mnou zaspievaj
a takto zaspievaj:
®: .. [C]požičaj mi [G]na pi[C]vo

a všetko čo som s tebou
to bol pre mňa raj
tak si so mnou zaspievaj
túto pieseň novú hraj..
®:

A už dosť.
Used chords