S chords

Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Apink Bnn
Intro: [E] -[B] -[F#m] -[C#m] (x4)

[E]Em pregunte què ha[B] fallat:
quin va ser el nostre e[F#m]rror?
i no sé mai què[C#m] respondre
ja n?hi ha [E]prou d?amagar la veri[B]tat
de fingir el que no [F#m]som
per què augmenta la [C#m]distància
entre tu i [E]jo?

Intro (X1)

[E]és difícil a[B]cceptar que la nostra [F#m]relació
és una porta ta[C#m]ncada amb pany i[E] clau
que no es pot recupe[B]rar un passat sense re[F#m]torn
que és moment de plan[C#m]tejar-nos el f[G#m]inal.

mira[A]rem de refer les nos[B]tres vides
vola[E]rem cada[B]scú pel seu [C#m]costat
tract[A]arem de mirar sempre a[B]vant
i no deix[E]arem que la [B]por ens do[A]mine.

queda l?amis[E]tat, pots comptar amb [B]mi
per al que nece[C#m]ssites, vine a bus[A]car-me
queden els mo[E]ments que vàrem com[B]partir
queda la fran[C#m]quesa i la complici[A]tat

[E]Tinc un record merave[B]llós
de tot el temps que hem convi[F#m]scut,
hem sigut insepa[C#m]rables per molts a[E]nys;
tanmateix, ens destro[B]ssem sense cap contempla[F#m]ció
ara que hem perdut les g[C#m]anes de llui[E]tar.

Intro (x2)

mira[A]rem de refer les nos[B]tres vides
vola[E]rem cada[B]scú pel seu [C#m]costat
tract[A]arem de mirar sempre a[B]vant
i no deix[E]arem que la [B]por ens do[A]mine.

queda l?amis[E]tat, pots comptar amb [B]mi
per al que nece[C#m]ssites, vine a bus[A]car-me
queden els mo[E]ments que vàrem com[B]partir
queda la fran[C#m]quesa i la complici[A]tat [x2]

Intro (x2)
Used chords
More songs of Apink Bnn artist