Rząd Światowy chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Dezerter
[INTRO]
[C] [E] [E] [E] [E] [A] [G] [F#] [C#m]
[G] [F#] [F#] [E] [E] [F#]

[VERSE]
Stwo[F#]rzymy pot[E]rzeby, a[G]by je zas[F#]pokajać
Zmyś[F#]limy mi[E]ty, aby po[G]tem je ob[F#]alać
Wska[A]żemy wr[A]ogów, ab[C]y was przer[G]azić
Zap[F#]ewnimy ochr[D]onę, byście [D]mogli pr[Bm]zeżyć
Zapew[A]nimy och[A]ronę, byśc[C]ie mogli [C]przeżyć

[CHORUS]
My[Bm]ślę czas[G]em, że to[F#] rząd św[D]iatowy
Pe[Bm]netruje za[G]kamark[F#]i mojej[D] głowy
Jak [Bm]bestia z ko[G]szmaru, [F#]nieludzka[D] zjawa
Obudź[E]cie mnie[E] to nie moż[E]e być pr[E]awda
To [A]nie mo[G]że być[F#] prawda[E] [G]

[VERSE]
Wymy[F#]ślimy bog[E]ów, by s[G]traszyć s[F#]zatanem
Wzni[F#]esiemy św[E]iątynie,[G] żeby wzm[F#]ocnić wiarę
Wzni[A]ecimy p[A]ożary, ż[C]eby móc je [G]gasić
Dam[F#]y wam prace[D] , żebyście m[D]ogli pła[Bm]cić
Damy [A]wam prac[A]e, żebyści[C]e mogli p[C]łacić

[CHORUS]

My[Bm]ślę czas[G]em, że to[F#] rząd św[D]iatowy
Pe[Bm]netruje za[G]kamark[F#]i mojej[D] głowy
Jak [Bm]bestia z ko[G]szmaru, [F#]nieludzka[D] zjawa
Obudź[E]cie mnie[E] to nie moż[E]e być pr[E]awda
To [A]nie mo[G]że być[F#] prawda[E] [G]

[VERSE]
Damy[F#] dyktatur[E]ę, by ob[G]iecać dem[F#]okrację
Będz[F#]iemy prze[E]śladować[G] , by wzni[F#]ecić rewolucję
Pozw[A]olimy n[A]a zemstę[C] pod ścisłą[G] kontrolą
Zap[F#]ewnimy pokó[D]j i zagrozim[D]y wojną [Bm]
Zapew[A]nimy pok[A]ój i zagro[C]zimy wojn[C]ą

[CHORUS]

My[Bm]ślę czas[G]em, że to[F#] rząd św[D]iatowy
Pe[Bm]netruje za[G]kamark[F#]i mojej[D] głowy
Jak [Bm]bestia z ko[G]szmaru, [F#]nieludzka[D] zjawa
Obudź[E]cie mnie[E] to nie moż[E]e być pr[E]awda
To [A]nie mo[G]że być[F#] prawda[E] [G]
Used chords