My Pierwsza Brygada chords

Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[VERSE 1]
[Dm]Legiony to – żołnierska nu[A]ta,
Legiony [A7]to – straceńców l[Dm]os,
Legiony [D7]to – żołnierska b[Gm]uta,
Legiony [Dm]to ofia[A]rn[A7]y sto[Dm]s!

[CHORUS]
[Dm]My, Pierwsz[A7]a Bryg[Dm]ada
Str[Gm]zeleck[A7]a groma[Dm]da,
Na st[Gm]os rzuciliś[Dm]my
Swój życia lo[A]s, na sto[Gm]s, na[A7] st[Dm]os!

[VERSE 2]
O ileż m[Dm]ąk, ileż cierpi[A]enia,
O ileż krw[A7]i, wylanych łe[Dm]z,
Pomimo t[D7]o nie ma zwątpi[Gm]enia,
Dodawał si[Dm]ł wędr[A]ówk[A7]i kr[Dm]es.

[VERSE 3]
Krzyczeli, że[Dm]śmy stumani[A]eni,
Nie wierząc n[A7]am, że chcieć – to m[Dm]óc.
Laliśmy kr[D7]ew osamotni[Gm]eni,
A z nami b[Dm]ył nasz dr[A]og[A7]i Wó[Dm]dz!

[VERSE 4]
Nie chce[Dm]my już od was u[A]znania,
Ni waszych[A7] mów, ni waszy[Dm]ch łez:
Skończył[D7]y się dni kołat[Gm]ania
Do waszych[Dm] dusz,[A] do[A7] was[Dm]zych kies.

[VERSE 5]
Umieliśm[Dm]y w ogień zapał[A]u
Młodzieńcz[A7]ych wiar rozni[Dm]ecać skry,
Nieść ży[D7]cie swe dla ide[Gm]ału
I swoją kr[Dm]ew i m[A]arz[A7]eń s[Dm]ny.
Used chords