Er Komen Andere Tijden chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
[VERSE]
Komt men[C]sen en luister en ho[G]u nu je [Am]bek,
het wate[C]r dat komt jullie a[G]l tot je nek,
en g[C]eef toe dat je nat bent, do[G]orweekt tot je h[Am]emd,
probe[C]er het maar niet te ver[G]mijden,
want wie ni[C]et wil verzui[G]pen is wi[C]js als ie z[G]wemt,
want er k[C]omen an[F]dere ti[G]jden[C] .

Kom schr[C]ijvers, geleerden, p[G]rofeten op [Am]papier,
de kan[C]s komt niet weer, dus ki[G]jk maar eens hier.
En z[C]eg nog maar niks, de ro[G]ulette draait nog[Am] door
en de w[C]innaar is niet te bestr[G]ijden.
Maar h[C]ij die straks w[G]int, is wie gi[C]steren ve[G]rloor,
want er [C]komen an[F]dere ti[G]jden[C] .

Komen he[C]ren regeerders, part[G]ij-jongens[Am] kom,
en bli[C]jf daar niet hangen en ki[G]jk niet zo stom.
Want h[C]ij die blijft zeuren is h[G]ij die c[Am]repeert.
De leg[C]ers buiten str[G]ijden.
Op het sl[C]agveld wordt ied[G]er van ju[C]llie verte[G]erd,
want er [C]komen an[F]dere ti[G]jden[C] .

Kom va[C]ders en moeders, k[G]om hier en hoor [Am]toe.
Wij zi[C]jn jullie praatjes en w[G]etten zo moe.
Je z[C]oons en je dochters die ha[G]ten gezag, [Am]
je mora[C]al die verveelt ons al t[G]ijden.
En vli[C]eg op als de we[G]reld van nu je[C] niet m[G]ag,
want er [C]komen an[F]dere ti[G]jden[C] .

De stre[C]ep is getrokken, de v[G]loek is [Am]gelegd
op all[C]es wat vals is en kr[G]om en onecht.
Jullie m[C]ooie verleden was b[G]loedig en [Am]laks.
Wij zu[C]llen die fouten vermij[G]den.
En de [C]man boven[G]aan is de la[C]agste van[G] straks,
want er [C]komen an[F]dere ti[G]jden[C] .
Used chords
More songs of Boudewijn De Groot artist