Entre La Nit I L'aurora chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Dani Flaco
[C]Soc un [F]adicte a la [G]hora
[F] [C] [F] [G] FA
en que lluna i sol disputen
[C]entre la[F] nit i l?aur[G]ora
[F] [C] [F] [G] FA
i encara hi ha prostitutes

[C]i els p[F]etons es consumèix[G]en,
[F]com el gel a les begud[Am]es, [G] [F]
en boques que no conèi[C]xen,
é s a dir, desconegude[G]s.

[C]I no [F]hi ha escombreri[G]es
[F] [C] [F] [G] FA
i tanquen les discoteques
[C]i s?a[F]tasca la Gran V[G]ía
[F] [C] [F] [G] FA
i tornen a obrir les fleques

[C]i s?a[F]paguen les farole[G]s
[F]i aleshores apro[Am]fito [G] [F]
la foscor i que estem a [C]soles
per dir-te que et neces[G]ito.

[Dm]I la mare matina[Am]da
creua vides que s?insult[G]en,
[Dm]unes ben aprofita[Am]des
mentre que les altres dubt[G]en
mentre que les altres dubte[C]n.

Si plantar[G] cara a la v[Am]ida
o no fe[G]r més que amaga[F]r-se,
[C]malcurar-s[F]e les feri[Am]des
o lluitar per aixecar-[F]se,
o lluitar per aixecar-se[C] . [F] [G] [F]

[C]Desper[F]ta l?adolescè[G]ncia
[F] [C] [F] [G] FA
amb la nocturna.
[C]Brota [F]la concupisce[G]ncia
[F] [C] [F] [G] FA
i dels cors salten espurnes.

[C]Els bars[F] pujen les persiane[G]s
[F]i engeguen les cafeter[Am]es [G] [F]
i els homes que tenen ga[C]na
de passió van al Rivier[G]a.

[Dm]I la mare matina[Am]da
creua vides que s?insult[G]en,
[Dm]unes ben aprofita[Am]des
mentre que les altres dubt[G]en
mentre que les altres dubte[C]n.

Si plant[G]ar cara a la[Am] vida
o no fe[G]r més que amaga[F]r-se,
[C]malcurar-s[F]e les feri[Am]des
o lluitar per aixecar-[F]se,
o lluitar per aixecar-se[C] . [F] [G] [F]
Used chords