Den Přeslavný chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Čechomor
[Em] Den přeslav[D]ný jest [G] k nám při[B]šel,
v němž [Em] má bý[D]ti kaž[G]dý ve[B]sel.
Ra[Em]dujme [D] se, ve[G]selme [B] se
[Em] v tomto [D] novém [B] ro[Em]ce.
Ra[Em]dujme [D] se, ve[G]selme [B] se
[Em] v tomto [D] novém [B] ro[Em]ce.

Že se díte narodilo,
proroctví se vyplnilo,
Radujme se...

Abysme k vám za rok přišli
a vás ve zdraví zas našli.
Radujme se...

Králové přišli z Východu,
přinesli dary národů.
Radujme se...

Abysme k vám za rok přišli
a vás ve zdraví zas našli.
Radujme se...

Ať nás nezžhne věčný plamen,
uchovej nás, Kriste, amen.
Radujme se...

Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel.
Radujme se...
Used chords
Most viewed this week