Dajem Ti Ric chords

YouTube
Transpose 0
Autoscroll
Lyrics
Artist: Dalmatino
[INTRO]
[C] [F] x4

[VERSE 1]
Ja u [C]obe ruke [F]čvrsto držin [C]konce
[C]Jer za sve šta vaja [F]moraš imat [C]force
Za veliku [F]jubav moš prilit [C]more
Iz škrape u [G]škrapu
Pa nek [F]kažu da san l[C]ud

[C]A u desnoj ruci [F]donosin ti s[C]rce
[C]Da ni jednoj dosad [F]nikad nisan [C]da
Ta jubav ča se c[F]idi ispod tvoga [C]oka
To znači da v[G]ridi
[F] Da je previše du[C]boka [G]

[CHORUS]
[G] Nevri[C]me i nesrić[G]a neće n[C]a nas nikad[F]a
Dođe [C]li ijedna tvoja suza do neb[G]a
Slidin tv[C]oje korak[G]e
Rukan t[C]iran oblak[F]e
I dajen ti [Am]rič da s tobom ću i[G]ć
Ravno prid b[C]oga

[VERSE 2]
[C]Kad se miljun zvizda [F]prospe ka iz [C]bajke
Lini mi[C]sec zaspe n[F]a srid kale [C]puste
Stat ćemo [F]goli ka rođeni od [C]majke
Ti mi nedozv[G]oli
Da ti [F]pobignem kroz p[C]rste [G]

[CHORUS]
[G] Nevrim[C]e i nesrića[G] neće na[C] nas nikada[F]
Dođe [C]li ijedna tvoja suza do neb[G]a
Slidin tv[C]oje korak[G]e
Rukan t[C]iran oblak[F]e
I dajen ti [Am]rič da s tobom ću i[G]ć
Ravno prid [C]bog[G]a

[CHORUS]
Nevrim[C]e i nesrića[G] neće na[C] nas nikada[F]
Dođe [C]li ijedna tvoja suza do neb[G]a
Slidin tv[C]oje korak[G]e
Rukan t[C]iran oblak[F]e
I dajen ti [Am]rič da s tobom ću i[G]ć
Ravno prid [C]bog[G]a

[OUTRO]
I dajen ti [Am]rič da s tobom ću i[G]ć
Ravno prid [C]boga

[G] [C] [G] [C] [G] [C] [G]
Used chords
More songs of Dalmatino artist