Asonance chords

There are total 63 results.
Byl[Dm] temný podzimní [Gm]večer a [Dm]mraky zhasily [Gm]den, když [Dm]na město padl [Gm]těžký déšť a [Dm]bušil [Am]do oken[Dm] . Byl večer, sedmého září, když se od moře vítr zdvih'' a oči spících otevřel, strach a hrůza byla v nich. [Dm]Bouře nesla zkázu dál, bouře...
capo: 3 Žil jeden [Ami]sedlák blízko řeky [G]Tweed, harfa [Emi]má tak něžně zní, a měl dvě [Ami]dcery, Chezčí nemoh' [G]mít, [Ami]pa la la ... 2. Jednou ta starší říká sestře své, harfa má tak něžně zní, "pomoz mi v řece vyprat šaty mé," pa la la ... 3. Ta mladší...
Žil jeden [Dmi]sedlá[C]k blízko řeky Tweed, harfa [Dmi]má tak[Ami] něžně zní, a měl dvě [Dmi]dcery, [C]hezčí nemoh' mít, [Dmi]pa [C]la [Dmi]la ... 2. Jednou ta starší říká sestře své, harfa má tak něžně zní, "pomoz mi v řece vyprat šaty mé," pa la la ... 3. Ta mladší...
[Em]jednu krásnou dívku znal a [Am]měl jsem ji moc rád svoji [Em]lásku jsem jí vyznával a [D]chtěl jsem si ji[Bm]brát ó ó [C]ó já [D]chtěl si ji [Em]brát O ruku jsem ji požádal, když stála u dveří jenže dívka na to odpoví, že prý mi nevěří ó ó ó že prý mi...
[Am]V Kilkelly, říjen tisíc osm set [F]čtyřicet: "[G]Petře, drahý synu [Am]můj [Am]Tvůj přítel a spolužák [F]Pat byl tak hodný, [G]že napsal ti, Bůh při něm[Am]stůj [C]Tví bratři si hledají v [G]Anglii práci, [F]náš dům je teď prázdný a [Em]ztich’ [Am]A úroda...
1. [C]Tam[F] , [C]do míst, co tolik mám rád, položte [Emi]mě, [Dmi]tam [G]věčně chci spát, tam [Ami]vítr [F][C]sně bude mi hrát, v kopcích u [Ami]prame[G][C]Tyne. 2. Já po mořích plul a prošel jsem svět, viděl jsem Hudson a viděl jsem Trent, však ze všech těch míst...
[D]trouby zní, už trouby zní, ryk [G]lovců nese se [A]v dál. Vždyť [G]Henry, náš král, na [A]lov se vy[D]dal by [G]zvěřinu [A]bohatou [D]sklál. Tak vzhůru jen, už svítá den a štěkot psů nese se tmou. Tak vstaň od vína, vždyť lov začíná a král volá družinu svou. A...
1. Půjdem kr[C]ásnouvysoč[Am]inou, moje m[Em]ilá, půjdem kr[C]ásnou vysoč[Am]inou až k n[F]ám, p[G]ůjdem kr[C]ásnou vysoč[Am]inou, moje m[Em]ilá, v jejích k[F]opcích já d[G]omov svůj m[C]ám. Proč se ve tvých krásných očích slzy třpytí, proč jsi smutná, že svůj kraj...
Ve městě k[D]aždý sn[G]ad tu dívku zn[D]al, hřbitovní zd[A]í sl[G]unce pr[A]osvít[D]á,[G] , [D] kov[A]ářův s[D]yn si ji n[G]amlouv[D]al, ďábel s[C]ám chtěl by vl[G]ádn[D]out nad l[A]áskou[A7] . Šest dlouhých let si dívku namlouval, hřbitovní zdí slunce prosvítá, až...
[Am] Byl večer, úzkým údolím lord Gordon [G] na koni [Am] jel [Em] Den temný [D] byl [C] a na zá[Em]padě [Am] zhasínal, [G] když zpět se [Em] navra[Am]cel Kde se cesta stáčí k pobřeží, tam dívku uviděl stát Ach pomoz, pane, kůň se zranil ve skalách a nemůže už vstát Můj...